Yeni Dönemde Yürütülen Çalışmalar

Yönetime geldiğimiz günden itibaren geçen yaklaşık bir buçuk aylık bir süreç içerisinde yapılan çalışmalarımız hakkında tüm site sakinlerini bilgilendirmek isteriz. Dürüst ve şeffaf yönetim için verdiğimiz sözlerin sonuna kadar arkasında duracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Site işletme müdürünün görevinin sonlandırılması

Başakşehir 2. etap’ ta 2003 yılından beri işletme müdürü olarak görev yapan Recep AKBUDAK’ın, 29-01-2013 tarihi itibariyle bu görevi karşılıklı anlaşmalı olarak fesh edilmiştir. Başakşehir 2. Etap Toplu Yapı Yönetim Kurulu olarak, bu güne kadar vermiş olduğu hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ederiz. Bundan sonraki yaşamında ve iş hayatında başarılar dileriz.
Halkla ilişkiler ve muhasebede görevli iki personelin haber vermeden organize bir şekilde iş bırakması;
Ne yazık ki iki personelimiz 05-02-2013 tarihinde, hiç haber vermeden işi bırakmışlardır. Bu iki personelimizin birlikte bu organize eylemleri bizi derinden üzmüştür. Yaklaşık 10 yıldır buradan ekmek yiyen bu arkadaşlarla biz devam etmeyi düşünürken böyle bir olayı organize bir şekilde gerçekleştirmeleri doğrusu çok düşündürücüdür.
calismalar-projeler-615x310Bu organizasyonun başında kim var bilmiyoruz ancak bazı tahminlerde bulunmak ta zor değil elbette. Şu iyi bilinmelidir ki, hiç kimse alternatifsiz değildir. Her kesin yeri rahatlıkla doldurulabilir. Nitekim çok daha kariyerli ve deneyimli yeni arkadaşlar gidenlerin yerlerini ziyadesi ile dolduracaklardır.
Personel alımlarımızdaki dürüstlük ve şeffaflık ihtiyaç olan alanlara alınacak personel için sitemizin tüm blok kapılarına ilanlar yapıştırılmıştır. Müracaatlar, aranan özelliklere haiz olan herkese açık tutulmuştur. Müdürlük için bir hafta içinde 30 kişi müracaat etmiştir. Muhasebede çalışmak için ise yaklaşık 50 civarında bir müracaat değerlendirilmiştir.

Bu konuda duyarlılık gösteren tüm site sakinlerimize teşekkür ederiz. Kapalı zarf içinde özgeçmişlerini teslim etmek suretiyle yapılan tüm müracaatlar teker teker en ince ayrıntılarına kadar incelenmiştir. Müdürlük için yapılan başvuruların tamamı ile mülakat yapılmıştır. Muhasebe için yapılan müracaatlar için ise özgeçmiş formlarında belirtilen eğitim ve deneyim özellikleri dikkate alınarak yalnızca seçilmiş başvuru sahipleriyle mülakatlar yapılmıştır.
Satın alma ve halkla ilişkilere ilişkin personel, yine tüm müracaatlar içinden seçilerek mülakatla işe alınmıştır. Personel alımında hiçbir şekilde hiçbir kimseye iltimas geçilmemiş olup, sadece kişilerin bilgi, beceri ve deneyimleri değerlendirilmiş, görevlendirilecek alanlarda sitemiz için en faydalı olabilecek kişiler tespit edilmeye çalışılmıştır.
Yani tabiri caiz ise adama göre iş değil, işe göre adam bulunmuştur. Bu şekilde personel alım yöntemi bizim sitemizin tarihinde bir ilktir. Bu olay bizim şeffaflık anlayışımızın açık bir delilidir. Bu güne kadar işe alımlar, hiç bir kimseye haber verilmeden yapılmış ve çoktan seçmeli olarak gerçekleştirilmemiştir.
Yaklaşık 12 yıldır anlattıkları masallarla site sakinlerimizi uyutanlar, hangi düzenin bozulduğunu gerçekte çok iyi biliyorlar. Artık yeni düzen, sitemizin menfaatlerini her zaman ilk sırada tutan düzendir. Bütün işler, ilişkiler ve projeler buna göre yapılacaktır.
Asansör modernizasyon projesi
Asansör yapım işlerindeki aksaklıkların farkındayız. Bu aksamaların giderilmesi ve tekrarlanmaması noktasında yüklenici firma ile sürekli görüşmeler yapıyor, gerekirse ödemelerini bekletiyoruz. Projenin başlangıcından bu yana toplam 4.5 aylık bir süreç geçmiştir.
1.5 ay öncesinde toplamda 23 adet hizmete girmiş asansör var iken, bu gün bu rakam 65 olmuştur. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren iyi bir denetim ve kontrol mekanizması oluşturulmaya çalışılmıştır. Öncelikle günlük raporlama sistemi oluşturmak suretiyle her yapılan iş, tarafımızca kayıt altına (hangi asansöre ne zaman başlandı, hangi asansör servise açıldı, sahada kaç ekip çalışmaktadır, vs.) alınmaya başlanmıştır.
Tüm çalışanların günlük yoklamaları yapılmakta, SGK kayıtları kontrol edilmektedir. Artık alınan kabin ölçüleri tarafımızca onaylanmadan sipariş edilememektedir. Bu şekilde gereksiz küçülmelere engel olunmuş, yalnızca zorunlu daralmalara müsaade edilmiştir.
Yüklenici firmaya yapılan baskılar sonucunda bizim çalışma dönemimizde ekip sayısı da ikiye katlanmıştır. Diğer taraftan yeni birkaç ekip kurulmak suretiyle geriye dönük eksiklik ve aksaklıkların giderilmesine de başlanmıştır. Son haftalarda asansör şikâyetleri eskiye göre ciddi oranda azalmıştır.
Ancak bütün bu gelişmelere rağmen yüklenici firmaya, yeterlilik noktasında tatmin olmadığımızı ve gerekirse cezai müeyyideler uygulayabileceğimizi belirten iadeli taahhütlü bir ihtar yazısı gönderilmiştir. Yüklenici, bu yıl 4. ayın ilk haftası sonunda işin bitirileceğini taahhüt etmektedir.
Bunun gerçekleşmesi için biz de yönetim olarak gereği her ne olursa olsun yapmaktan kaçınmayacağımızı belirtmek isteriz. Site sakinlerimizden yönetim kurulu olarak biraz daha sabırlı olmalarını rica ediyoruz.
Site Güvenliği
Site güvenliği noktasında değişik fikirler üzerinde duruyoruz. Bu fikirlerin bu aşamada açıklanması biraz sakıncalı olabilir. Ancak şunun bilinmesini isteriz ki, bütçemize ek yük getirmeden, değişik açılardan maliyet hesapları yapıyor, daha kaliteli ve etkili bir güvenlik projesi oluşturmaya çalışıyoruz.
Aynı zamanda çok farklı ve değişik uzman kişilerden bilgiler alıyoruz. Bu konularda hala değişik güzel fikirlerin gelmesi durumunda mutlaka bu fikirler değerlendirilecektir.
Otopark kapasitesinin artırılması, yeni peyzaj düzeni ve site çevresinin kapatılması
Yönetim olarak otopark kapasitesinin arttırılması ve sitemizin çevresinin kapatılması birbirleriyle ayrı düşünülemeyecek ve birbirlerini tamamlayıcı projelerdir.
Bununla ilgili olarak Başakşehir Belediye Başkanımızla bir görüşme yapılmıştır ve bu görüşmede, projelerimize kesinlikle gereken desteğin verileceğini ifade etmiştir. Bunun üzerine 22 Şubat Cuma akşamı 2. etap site yönetim binamızda bir araya gelerek bizzat kendisiyle birlikte, bir süreden beri bizim oluşturduğumuz bir proje taslağının üzerinde çalışacağız.
Bu çalışmalarımızın Başakşehir 2. Etap için hayırlı sonuçları olacağını ümit ediyoruz. İnşallah en kısa sürede hayırlı sonuçları olacak bir proje üretebilir ve uygulayabiliriz.
Tv yayını, interkom, hızlı ve ucuz internet sistemlerinin sitemizde uygulanması
Bu konular ile ilgili farklı firmalardan alternatifli değişik teklifler topluyor ve fiyat analizleri yapıyoruz. Sonuç olarak şikâyetlerin tamamen son bulacağı kalitede bir tv yayınının oluşturulması önceliğimizdir. Diğer taraftan da ucuz ve hızlı internet ile interkom hizmetlerinin alınabilmesi için çalışıyoruz. Mümkün mertebe bu hizmetlerin tamamını tek bir proje olarak kabul edip, işi bu şekilde yürütmeye çalışıyoruz.
Sığınak onarım projesinin tamamlanması ve asansör kapılarının boyanması
Bundan yaklaşık 3 yıl önce başlatılan (Taziye evleri projesi olarak ta ifade edilen) sığınakların onarılması işleri ile ilgili çeşitli teklifler alınmış ve fiyat analizleri yapılma noktasına gelinmiştir. Bu işlere en kısa zamanda başlanacaktır. Bu işlerin nasıl yapılacağı konusunda alternatifli birkaç değişik fikir oluşturulmuştur. Bu fikirlere göre maliyet hesapları yapılacak ve buna göre bir yöntem belirlenecek ve işe başlanacaktır.

Başakşehir 2. Etap Toplu Yapı
Yönetim Kurulu Üyesi
İskender AKMEŞE