Yeni Dönem Bütçe Bilgilendirmesi

butce-degerlendirme-615x310

Değerli komşularımız,
Geçen dönem bütçe gelir ve gider kalemlerinde maalesef aleyhimize gelişmeler olmuş, yeni dönem bütçe çalışmalarında aidatların artırılmaması adına çok yoğun bir çaba harcanmış olmasına rağmen şartlara boyun eğmek zorunda kalınmıştır. Geçen yılın bütçesinde açık oluşturan ve bu yılın bütçesine de negatif etki yapan önemli nedenler, iki ana başlık altında aşağıdaki gibi açıklanabilir.
A) Gelir kalemlerinin azalması
• Geçen yılın bütçe dönemi başlangıcında kasa-banka devri 92 000 TL. iken, yeni döneme kasa-banka devri-46 000 TL. olmuştur. Aradaki fark 138 000 TL. dır. Tek başına bu kalem aidatları 5 TL. artırmıştır.
• Asansör kabin içi reklam gelirlerinin kesilmesinden ve yol üzerindeki reklam billboardlarının bir kısmının ilçe belediyesince kaldırılmasından dolayı yeni gelir kayıpları oluşacaktır.
• Mavera projesinin başlamasıyla birlikte, bütçemiz için önemli bir gelir kaynağı olan baz istasyonu kira gelirlerinin kalkması yada ciddi oranda azalması yine mali durumumuz üzerine olumsuz baskı yapmaktadır.
B) Gider kalemlerinin artması
• Elektrik, su, ve doğalgaza gelen zamlar, bütçeye 17 000 TL. kadar ek yük getirmiştir.
• Yalnızca asgari ücretlere gelen zamlar da yine bütçeye 58 000 TL. kadar ek yük getirmiştir.
• Geçen dönemde 8 personelin işten ayrılması sonucu 120 000 TL. kıdem tazminatı ödenmek zorunda kalınması, bütçenin açık vermesine önemli bir etken olmuştur.
• Geçen dönem yapılmış olan asansör bakım sözleşmesine paralel yükselen bakım ücretleri, 2013 yılı içinde ödenmek üzere geçen dönem kesilmiş, toplamı 58 000 TL. yi bulan muhtelif çekler, yine bütçeye olumsuz etkenlerden biri olmuştur.
Yeni dönemde, gelir kalemlerinin artırılması, gider kalemlerinin azaltılması doğrultusunda önemli çalışmalar başlatılmış ve girişimlerde (Turkcell, Avea, Vodafone ile yeni anlaşmalar yapmak, billboardarın yeni yerlerine yerleştirilmesi ve pazarlanması vs.) bulunulmuştur.
Diğer taraftan işletme sistemimiz kapsamında sıkı bir tasarruf paketi de önümüzdeki gönlerde yürürlüğe konulacaktır. Bu çalışmalarımız sonuçlandıkça olumlu etkilerini birkaç ay içinde hep birlikte mutlaka göreceğimizi umuyoruz.

Saygılarımızla,
Başakşehir 2 Etap Toplu Yapı Yönetim Kurulu