Aidat Artışlarının Ana Sebepleri

aidat-artislari-615x310

Yalnızca beş kalemdeki değişimlerden kaynaklanmış, 2012 ile 2013 yılları arasındaki aidat artışlarına neden olan etkenler ve miktarları

2012 ile 2013 yılları arasındaki Kasa – Banka devir alış farkı 138 000 TL.
( 138 000 / 2304 / 12 = 4.99 TL. )
Bütçeye gelen ek yük = 4.99 TL.

2012 yılı sonunda yapılan yeni asansör bakım sözleşmesinden doğan fark (KDV dahil) = 37.74 TL./(adet-ay)
( 37.74 x 112 x 12 / 2304 / 12 = 1.83 TL. )
Bütçeye gelen ek yük = 1.83 TL.

2012 yılı içinde kesilmiş, 2013 yılı içinde ödenecek muhtelif çekler = 58 000 TL.
( 58 000 / 2304 / 12 = 2.0 TL. )
Bütçeye gelen ek yük = 2.0 TL.

2012 ile 2013 yılları arasındaki Elek, su, doğalgaz ve asgari ücret zam farları = 75 231 TL.
(75 231 / 2304 / 12 = 2.72 TL. )
Bütçeye gelen ek yük = 2.72 TL.

TOPLAM = 11.54 TL.

Ayrıca 2013 yılında 2012 yılına göre Reklam ve Baz istasyonu gelirlerinde azalma olmuştur.
Açıklama:
• Başakşehir 2. etap’ ta 2304 Adet Kat maliki vardır.
• Bilgiler Muhasebe kayıtları ve sözleşmelerden alınmıştır.