AFAD Eğitimi

AFAD Eğitiminin amacı

Personelimiz AFAD’dan eğitim aldı.

Kendimize ve sevdiklerimize güvenli yaşam çevreleri oluşturabilmek için afetleri anlamamız ve afetler yaşanmadan önce önlem almamız, gelecekte karşılaşabileceğimiz durumlara hazırlanmamız önemlidir. Güvenli Yaşam 1 Eğitimi, afetlerle ilgili temel bilgiler, afetlerde doğru davranış şekilleri, aile afet planı hazırlığı bilgilerinin paylaşıldığı yaygın tabanlı bir halk eğitimi olarak tasarlanmıştır.Gençler ve yetişkinlere yönelik Güvenli Yaşam eğitimlerinin ilk basamağını oluşturan bu eğitim programında katılımcıların bireysel afet hazırlıklarını nasıl yapabileceklerini öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Standart bir çatısı bulunan eğitimler, talepte bulunan meslek gruplarıyla ilgili bilgilerin içeriğe dahil edilmesiyle hedef gruplara göre özelleştirilebilmektedir.

20131212_151136  20131212_151222 20131212_151504 20131212_151526 20131212_151528