Genel Kuruldan Önemli Başlıklar

DSC01938 DSC01967 DSC01977 DSC02041

2013 yılı olağan genel kurulumuz 07.01.2014 tarihinde gerçekleşti.
Yönetim kurulu üyelerimizden Hayri GENÇ site çalışmaları ile ilgili genel bilgi sunarken aynı zamanda sitemizde kapalı devre yayın yapacak olan info kanalımızın açılışını da yaptı. İlk yayın olarak da genel kurulda tüm blok temsilcilerimizin okumuş olduğu İstiklal Marşı kullanıldı.
Geçtiğimiz yılın genel değerlendirmeleri yönetim kurulu başkanımız Nizamettin ÖZLÜK tarafından yapıldı. Sayın başkanımız konuşmalarında personel DSC01979yapılanmalarının durumları ve bundan sağlanan tasarrufu, yönetimimizin dahil hukuki davaların genel durumu ve 2014 yılı bütçesindeki ekleri ele aldı. Her bloğa, o bloğun kullanımına sunulmak üzere bir fon oluşturulması, 2013 yılı itibariyle TSE tarafından her yıl yapılacak olan asansör periyodik muayene işleri ve yeniden yapılandırılan TV –UYDU yapısının yıllık bakımları ile ilgili bilgi verdi.
Asansör modernizasyonu işlerimizin genel bilgilendirilmesi yönetim kurulu üyelerimizden Doğan ERTAN tarafından ele alındı. Genel olarak modernizasyon işlerinin son durumunu açıklarken özellikle modernizasyon bütçesinin diğer site bütçesinden ayrıldığını, modernizasyon işlerinin tüm gelir kalemlerinin ( asansör aidatları, KİPTAŞ tarafından ödenen 193.000TL, asansör aidat gecikme tazminatları ve modernizasyonda toplanan paraların banka katılım payları ) ayrılarak modernizasyon işlerinde yapılacak tüm gider harcamalarının bu bütçeden ödeneceği, modernizasyonun tamamlanmalarının ardından bu bütçede oluşabilecek gelir fazlaları ile ilgili durumun ayrıca yapılacak bir genel kurul ile karara bağlanacağını belirtti.2013 yılı için yönetim kurulumuz tarafından yapılması öngörülen işlerle ilgili üyelerimizden İskender AKMEŞE karşılaştırmalı bilgiler sundu. Dört ana grupta ayrılan taahhütler ile bu taahhütlerden yapılanlar ve ayrıca yıl içinde ortaya çıkan değişik durumlar neticesinde yapılması zaruri hale gelen işler anlatıldı. Bu kapsamda idari personel yapılanmasında yıllık 145.000TL tasarruf yapıldığı ilk akla gelen bilgi olarak dikkat çekilmektedir. Ayrıca site yönetimi işletme sisteminin yenilenmesi ile idari kadroda önemli iş yükünün azalacağını belirtti. Site dip çevresinin panel-çit ile kapatılmasına yönetimin öngördüğü güvenlik hizmetlerinin verimliliğini arttırıcı genel projenin bir kısmını oluşturduğu, daha sonra yapılacak başka projeler ile güvenliğin etkinliğinin en üst seviyeye çıkarılacağını belirtti. TV ve uydu sistemlerinde değişikliğin gündemlerinde olmadığını ancak gelişen olağanüstü durumlar sonucu buna mecbur kaldıklarını belirtti. Ayrıca yapılan her iki projenin bütçe dahili tasarruf ve bütçe harici gelirler ile karşılandığı ve bu projelerin hayata geçirilmesinden site sakinlerine herhangi bir ek ödeme istenmediğini belirtti. Göreve gelirken taahhüt edip gerçekleşmeyen iki konunun olduğu ve bunların da her bloğa bir görevli ile blok kat aralarının aydınlatmaların olduğunu açıkladı.Daha sonra bloklarımızın artık 17 yaşında olduğunu ve burada kullanılan tüm makine, teçhizat ve tesisatların da yıprandığını örneklerle ve fotoğraflarla gösterdi. En acil problemin hidrofor, su depoları ve tesisatlarımızın genel bakım ve revizyondan geçmesi gerekliliği üzerinde durdu. Ayrıca çatıların izolasyonlarının iki ayrı malzeme kullanılarak yapılabileceğini yine numuneleri göstererek anlattı.

DSC01963

Paratoner değişim ve blok topraklama işlerinin yönetmeliklere uygun yapılması , yine güvenlik projesi kapsamında kamera sistemlerinin bakımları ve kör noktalara ilave kameralar konulması, blok içi, güvenlikle daireler arası, daireler ile yönetim arası görüşmelere imkan tanıyacak interkom sisteminin kurulması, blok ortak alanları ile asansör ve yangın kapılarının boyanması 2014’de ele alınan projelerdir bu projeler gerekli olan projeler olarak anlatıldı. Bu projelere ait ham maliyetler ile dairelere düşecek aidat rakamları da açıklanmıştır. Blok temsilcilerinin genel talebi üzerine tüm bu işler ile ilgili her temsilcinin kendi bloğunda oturan komşuları ile müzakere etmeleri ve aydınlatma yapmaları kararlaştırıldı. Yapılacak olan tüm işler ile ilgili bir doküman hazırlanarak dairelere dağıtılırsa insanların hem bilgi sahibi olmalarının sağlanacağı belirtildi. Bununla ilgili yönetim kurulu çalışma yapacağını belirtti. Daha sonra denetim kurulu daha önce blok temsilcilerine gönderilen son raporla ilgili söz aldı önemli noktaları değerlendirerek genel kurul bilgilendirildi. Son olarak dilek ve temenni kısmında blok temsilcilerimiz görüş ve önerilerini bildirdiler. Divan kurulu 00.20’de toplantıyı sona erdirdi. Fotoğraflar aşağıdadır, Ayrıca web sitemizden Bütçemize ve Denetim kurulu raporuna ulaşabilirsiniz. 

DSC01942 DSC01943  DSC01957 DSC01959 DSC01976 DSC01978 DSC01980 DSC01982 DSC01990 DSC01993 DSC01994 DSC01996 DSC01999 DSC02000 DSC02001 DSC02005 DSC02006 DSC02010  DSC02015 DSC02027 DSC02031 DSC02037 DSC02039 DSC02041DSC01980